Kategoriarkiv Typer av flygplan

Stridsflygplan

Stridsflygplanet har en lång historia och i och med att den tekniska utvecklingen har gjort stora framsteg har även stridsflygplanen blivit oerhört avancerade.

Under första världskriget (1914–1918) användes jaktplan för att skjuta ner fiendens spaningsballonger och spaningsplan. Det första flygarässet var Roland Garros, en pilot från Frankrike, som monterat kulsprutor på flygplanets motorhuv. Problemet var att kulsprutan inte var synkroniserad med planets propeller. Flygplansdesignern Anthony Fokker (från Holland) var först med att utveckla ett jaktplan med en kulspruta som var synkroniserad med rotationen på propellern.

Utvecklingen av jetmotorer fick sin början under mellankrigstiden. Det var framförallt i Tyskland, England och även till viss del i Sverige som utvecklingen av den första jetmotorn för flygplan påbörjades. Jaktplanen var oerhört viktiga under andra världskriget och Messerschmitt var först med att utveckla det jetdrivna jaktplanet (Me 262) som var mycket snabbare än de vanliga jaktplanen. De tillverkades dock inte i några större antal och kunde dessutom inte användas som bombplan utan att förlora sin snabbhet. Däremot visade Tyskland att jetkraften var framtidens drivsystem. Ett av det största problemet var när jetdrivna plan närmade sig ljudvallen vilket flygingenjören Richard Whitcomb kunde designa bort under 1950-talet.

Idag fokuserar forskningen på en ny teknik kallad stelth som innebär att man vill minimera infrarödstrålning samt radarekon från stridsflygplanen. Dessutom vill man kunna öka planens manövreringsförmåga, integrerad ledningsförmåga samt egna upptäcktsmöjligheter. Dagens stridsflygplan (militärflygplan) utformas enligt deras stridsroll som exempelvis spaningsflygplan, jaktflygplan, torpedflygplan eller attackflygplan. Men vissa stridsflygplan har varierande sekundärroller som exempelvis JA 37 Viggen eller är enhetsflygplan som JAS 39 Gripen.

Flygsporter

Flygning har även blivit en populär sport och flera olika flygsporter har utvecklats med tiden. Konstflygning är den kanske mest omtyckta flygsporten av både publik och piloter. Det här är en form av mycket avancerad precisionsflygning där skickliga piloter flyger i ett antal olika mönster och formationer. Genom att flygplanen släpper ut varierande gaser i olika färger förstärks den visuella upplevelsen för åskådarna. Det är dessutom möjligt att skriva ord i luften. Ofta är flygplan som används inom konstflygning före detta militärplan som modifierats. Även många av piloterna har tidigare varit aktiva piloter inom militären.

Hängglidning är en flygsport som har utövare över hela världen. Hängglidaren har vingar som tillverkats av aluminium (påminner om flygplansvingar) som ger vissa aerodynamiska finesser. Hängglidaren styrs genom att kroppsvikten flyttas (tyngdpunktsstyrning) men ibland kan även rodersystem användas. Piloten bär en sele som är fastspänd under vingen och påminner utseendemässigt om en sovsäck. Hängglidaren är försedd med räddningsskärm och det finns dessutom plats för bland annat första hjälpen, flygradio, dricka samt mobiltelefon. För att kunna använda en hängglidare behöver piloten genomgå en utbildning. Dagens hängglidare är numera stabila samt säkra vilket har gjort att olyckor är relativt ovanliga.