Månadsarkiv oktober 11, 2022

Avhannah

Blixtljus för flygplatsfordon

De flesta känner nog till olika typer av varningsljus som till exempel blixtljus som kan användas både på skyltar och fordon för ökad uppmärksamhet där det är viktigt att omgivande trafik och trafikanter håller uppsikt och sänker farten. Det kan till exempel gälla arbete på väg eller pågående bärgning. Här kan du läsa mer om blixtljus för olika typer av flygplansfordon som vistas inne på flygplansområdet för att utföra olika arbetsuppgifter. Här är det extra viktigt att fordonen syns med tanke på såväl inflygning som start och landning.

Tankning av flygplan

Det är ingen nyhet att flygplan tankas, men det är inte många som vet hur det faktiskt går till. Själva tankbilen är större än en vanlig lastbil med tanke på att den fraktar stora mängder flygplansbränsle. Det som utmärker den är att den är både bredare och lägre för att den ska kunna komma åt flygplanets bränsletank under vingen och fylla den snabbt och smidigt på bara några minuter. Eftersom det är en hel del trafik inne på själva området är tankbilen försedd med en typ av blixtljus som kallas rotorljus. Rotorljusen roterar och ljuset blinkar effektivt, antingen på ljusramper eller utplacerade med jämna mellanrum på sidan av förarhytten och längs lastutrymmet. Själva tankningen kan ske vid dockningsstationen där flygplanet släpper av och på passagerare, men tankbilen kan också köra ut på start- och landningsbanor samt till hangarer för att tanka flygplanen. Det är med andra ord mycket viktigt att lastbilen syns ordentligt för att undvika olyckor med flygplan eller andra flygplatsfordon.

Flygplanstraktor och bagagevagnar

Den vanligaste synen på flygplatsen är den lilla flygplanstraktorn som drar bagagevagnar. Även denna är försedd med blixtljus för pågående arbete. Bagagevagnen kan justeras för både lastning och lossning där en saxmekanism gör att bandet kan anpassas för flygplanens bagageutrymmen som kan befinna sig i varierande höjd och storlek beroende på flygplanstypen. Dessa fordon är vanligt förekommande och ses ofta av väntande passagerare.

Bogseringsfordon och brandbilar

Det finns en rad olika typer av bogseringsfordon som har till uppgift att assistera flygplan vid behov. Dessa är också försedda med roterande blixtljus. Även brandbilar arbetar inne på flygplatsområdet med olika arbetsuppgifter och det är viktigt att de syns ordentligt. Brandbilarna används vid olika typer av flygolyckor som kan ske inne på själva flygplatsområdet eller i nära avslutning till det.

Cateringslastbilar

Ett annat fordon som passagerare ofta kan se på en flygplats är cateringslastbilarna som går varma mellan olika flygplan för att fylla på med mat och dryck inför nästa flygning. Liksom övriga arbetsfordon som befinner sig innanför flygplatsens avgränsade område måste cateringslastbilarna också vara försedda med blixtljus. Rotorljus och ljusramper är vanligast för att visa att här kommer ett fordon i arbete.

En flygplats är ett hårt trafikerat område där många olika typer av fordon och flygplan vistas samtidigt. Det finns en mängd flygplatstraktorer, bogseringsbilar, tanklastbilar och cateringslastbilar i arbete parallellt, samtidigt som flygplan startar och landar på olika banor runt om flygplatsen. För allas säkerhet används blixtljus, rotorljus och olika typer av varningsljus. Även privatpersoner och företag kan använda sig av denna typ av varningsbelysning. Läs mer på worksystem.se.