För besökande piloter

PROCEDURER

Ankommande flygplan

 • Före start mot Eslöv, kontrollera gällande NOTAM.

 • Oavsett position, flyg utan att passera trafikvarvet eller Eslöv Stad, mot Kungshult (N55°518 E013°2448″ / N55.8525 E013.4136).

 • Senast vid Kungshult, anropa Eslövs Radio 123,15.

 • Från Kungshult, flyg mot ESME.

 • Angör vänster medvind för bana 12 eller höger medvind för bana 30.

 • RWY 06/24 är stängd under flygdagen.

 • Vid eventuellt pådrag, efter säker höjd uppnåtts, återvänd mot Kungshult.

 • OBSERVERA: Flygplatsen är okontrollerad. Egen uppsikt gäller även om viss trafikupplysning kommer att tillhandahållas.

Avgående flygplan

 • Starta med egen uppsikt, lämna varvet i önskad riktning.

OBSERVERA ATT FLYGPLATSEN ÄR STÄNGD MELLAN 11.00 OCH 17.00 DEN 1 juli 2017!

PROCEDURES

Arrival

 • Before departure for Eslöv, be sure to check NOTAM.

 • Regardless of position, proceed without passing overhead the airfield or Eslöv City, to Kungshult (N55° 51 8 E 13° 24 48″ / N55.8525, E013.4136).

 • Latest at Kungshult call Eslöv Radio 123,15.

 • At Kungshult proceed to the airfield.

 • RWY 06/24 is closed during the event.

 • For RWY 12, join left downwind. For RWY 30, join right downwind.

 • In case of go-around, after reaching safe altitude, proceed to Kungshult.

 • ATTENTION: The airfield is un-controlled. Look out and maintain own separation. Limited traffic information will be provided.

 • In case of go-around, when reaching safe altitude proceed to Kungshult

Departure

 • Depart at own discretion, maintain own separation. Leave traffic pattern in desired direction.

N.B. THE AIRPORT IS CLOSED 11.00 TO 17.00, 1 juli 2017!