08.00 – 15.00 Parkeringen bemannad               

08.00 – 13.00 Gästande flygplan anländer        

09.00 Grindarna öppnar för publik                    

09.30 – 13.00 Barn och ungdomar flyger gratis

13.00 – c:a 16.30 Uppvisningsprogram             

17.00 c:a Publikdagen slut