Kära publik!

Säkerhet

På en flygplats gäller vissa grundläggande säkerhetsregler och för allas säkerhet är det viktigt att dessa följs. Under hela dagen kommer flygverksamhet att förekomma och därför är vissa avspärrningar uppsatta. Dessa är inte till för att stänga någon ute, utan för att underlätta för piloter/funktionärer och för att höja säkerheten för oss alla. Respektera uppsatta avspärrningar!

  • Rökning förbjuden!

Flygplanen har stora mängder flygbensin i vingarna och äldre flygplan är ofta tillverkade och klädda i ganska lättantändliga material. Rökning är därför strängt förbjuden i närheten av flygplanen, d v s i och runt hangarer och på flygplansparkeringarna.

  • Se upp för propellrar!

Betrakta alltid en propeller som farlig. Rör aldrig en propeller, inte ens på ett parkerat flygplan. Passera inte framför ett flygplan som har motorn igång – pilotens sikt framåt vid markkörning (s k taxning) är ofta begränsad.

  • Håll hundar kopplade och barn under uppsikt!

Med dessa enkla regler i åtanke hoppas vi att ni kommer att få en trevlig dag på Eslövs flygplats!

Och tveka inte att fråga piloter och funktionärer om det är något ni undrar över! Tänk dock på att piloter kan ha svårt att sluta prata om det som ligger dem varmast om hjärtat…